1:1 Strategy Call With Me

Nếu bạn đang có nhu cầu muốn được mình đưa ra lời khuyên về chiến lược digital marketing; audit (review) hoạt động hiện tại của doanh nghiệp/brand bạn; các tư vấn về làm việc remote, tìm việc nước ngoài, phát triển sự nghiệp marketing… thì bạn có thể book 1:1 call với mình ở đây nhé.

Chúng ta sẽ cùng thảo luận rất nhiều thứ. Call sẽ kéo dài trong 2 tiếng.

Nếu có câu hỏi nào khác trước khi book call, bạn có thể email cho mình tại hello@lavendernguyen.com.

Cám ơn bạn nhiều.