2 Comments
Mar 9Liked by Tự Học Marketing Cùng Mình

Cảm ơn Vân Anh. Vui lây niềm vui của bạn. Khi nào Vân Anh chia sẻ thêm về email mkt để mình học hỏi thêm nha.

Expand full comment
Mar 8Liked by Tự Học Marketing Cùng Mình

Awww ❤️🥹

Expand full comment